Kulttuurien tuntemuksen valmennus

Valmennukset voidaan toteuttaa joko itsenäisinä kursseina tai osana muuta valmennusta tai konsultointiprojekteja. 
Valmennukset sopivat hyvin niin kansainvälisille markkinoille hakeutuville pienille ja keskisuurille yrityksille, monikansallisille, eri kansallisuuksista lähtöisin olevaa henkilöstöä omaaville yrityksille kuin eurooppalaisiin projekteihinkin osallistuville toimijoille.

Esimerkkejä konsultoinnin aiheista:

  • kommunikointityylit & tyypit
  • valikoiman arviointi
  • historiallinen, kulttuurinen & poliittinen tausta
  • arvot & asenteet
  • haasteet & ratkaisut

Mahdollisuus yhdistää:

  • kielitaitovalmennus
  • kommunikaatio ja liiketoimintataidot valmennus
  • Eurooppalaisten projektien avustaminen
  • yritysten uudelle alueelle sijoittumiseen liittyvät projektit

© 2008 by Language Services Europewide. All rights reserved.

Klikkaa tästä saadaksesi lisää tietoa tukemistamme humaanitaarisista projekteista.