Kielitaidon auditointi

auditling

BENCHMARKING

Yritysten kehitystarpeiden määrällinen ja laadullinen analysointi. Yleiseuroopplaisten standardin (Council of Europe Common European Framework of Reference for Languages) mukainen kielitaidon arviointi ja testaus.

Organizations may wish to do this for different reasons: to prepare or increase efficiency of a training program, to analyze the skills of staff, to introduce incentives for learning, as benchmarks for career development...

  • organisaatiokatsaus
  • henkilöstön identifiointi
  • arviointi
  • raportointi ja palaute
  • Tarvittaessa soveltuvuustestauksen integroiminen (TOEIC, TFI, BULATS, CLIP...), tarvittaessa yhtiöiden omien testien integroiminen, räätälöityjen testien kehittäminen

© 2008 by Language Services Europewide. All rights reserved.

Klikkaa tästä saadaksesi lisää tietoa tukemistamme humaanitaarisista projekteista.