Tehokkaan koulutuksen suunnitelemiseksi kielitaidon arviointia kaikissavaiheissa

Yhtiön uusi toimitusjohtaja, joka oli siihen saakka ollut vahvasti alueelliseen toimintaan suuntautunut, sai ajatuksen kansainvälistymisestä.Hän päätti aloittaa kielikoulutuksen ja aloitti itsestään.
1997: Yhtiö suunnitteli yhteistyötä samalla alalla toimivan saksalaisen yhtiön kanssa. 

200integrationOhjeemme mukaisesti johtajat toteuttivat avustuksellamme henkilöstön kielitaidon tason arvioinnin. 

•Yhteistyössä tiimien johtajien kanssa määrittelimme taitotasot erilaisiin tehtäviin yrityksessä. 

•Aloimme kouluttaa niitä, jotka sitä tarvitsivat.

•Samaan aikaan toimitusjohtaja halusi hyödyntää laajaa kielikoulutusohjelmaa vahvistamaan ja parantamaan yhtiön eri osastojen välisiä suhteita. Tämän vuoksi me muodostimme opiskeluryhmiä osaamistasoon pohjautuen, jolloin ryhmiin tuli osallistujia eri osastoilta (myynti, T&K, kirjanpito, tuotanto, …)

1998: Harjoitimme sveitsiläis-sksalaisen johtajan ranskankielen taitoa parantaaksemme hänen ymmärtämistään kokouksissa.

1999: Ranskalais-saksalaine yhteistyösopimus virallistettiin ja allekirjoitettiin.

2000-2005: Analysoimme joka vuosi eroja tavoitetason ja saavutetun tason välillä ja toteutamme tarpeeseen sovitettuja koulutusohjelmia. Vasta rekrytoitu henkilöstö osallistuu myös koulutusohjelmaan. 

2005: Yhtiö toimii kokonaan englannin kielellä.

© 2008 by Language Services Europewide. All rights reserved.

Klikkaa tästä saadaksesi lisää tietoa tukemistamme humaanitaarisista projekteista.